Table of Contents

ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਬਰਾਓ ਨਾ! ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 1: ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ, ਡੈਸਕਟੌਪ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ:

 • ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ।

 • ਅਣਜਾਣ ਫਾਈਲਾਂ: ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ।

 • ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੇਜੇ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਦੀ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ।

 • ਅਣਜਾਣ ਈਮੇਲਾਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

 • ਅਣਕਿਆਸੇ ਖਰਚੇ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


ਕਦਮ 2: ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ, ਡੈਸਕਟੌਪ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।

 • ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ, ਆਦਿ।

 • ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ

 • ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।

*ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

- G8Q$s#E6jF9h: a 12-character password that includes uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols
- Ilovesecurity7!: a 16-character password that includes a combination of words and numbers, and a symbol
- xK2%qpzL5!rS: a 12-character password that includes random uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols

*** ਪਾਸ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ***:

- sunflower2cherry7socks: a 24-character passphrase that includes three random words with numbers
- orange$5my#yellow: a 16-character passphrase that includes two random words with numbers and symbols
- pizza3onions?lovers: a 19-character passphrase that includes two random words with numbers and a symbol
- tangerine8shark?43: a 18-character passphrase that includes two random words with numbers and a symbol
- elephant6pasta*tree: a 19-character passphrase that includes two random words with numbers and a symbol
 • **ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਲਈ **ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ

ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਡ।

 • ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਸਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਸਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ. ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।

 • ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸਮੇਤ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਾ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲੋ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਾ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।


ਕਦਮ 3: ਆਪਣਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Windows, MacOS, iOS, Android, ਆਦਿ)
 • ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (ਨੋਰਟਨ, ਮੈਕਾਫੀ, ਅਵਾਸਟ, ਆਦਿ)
 • ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ (ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ, ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫਾਕਸ, ਸਫਾਰੀ, ਆਦਿ)
 • ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ (ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਉਟਲੁੱਕ, ਐਪਲ ਮੇਲ, ਜੀਮੇਲ, ਆਦਿ)
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (Microsoft Office, Adobe Creative Suite, ਆਦਿ)

ਕਦਮ 4: ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ **ਇੱਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਕੈਨ ਚਲਾਓ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ, ਵਰਮ, ਟ੍ਰੋਜਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸਕੈਨ ਚਲਾਓ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ, ਕੀੜੇ, ਟ੍ਰੋਜਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਕੈਨ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USB ਡਰਾਈਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ

ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਕੈਨ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

 • ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
 • ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖੋ
 • ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰਵਾਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
 • ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USB ਡਰਾਈਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।


ਕਦਮ 5: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝੋ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ **ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲਓ
 • ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਅੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਡੀਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 • **ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਇੰਸਟੌਲ ਨਾਲ **ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੇਗੀ।
 • ਇੱਕ ਰੀਸੈੱਟ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈੱਟ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।

 • ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
 • ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੇਵਾ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।


ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਦਮ: ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੋ

 • ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਹਨ
 • ਸਮਝੌਤਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
 • ਹਮਲਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ, ਨਵੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।


ਸਿੱਟਾ

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ, ਡੈਸਕਟਾਪ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪੂੰਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।