Table of Contents

ਸਾਈਬਰਸਟਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ: ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਸਾਈਬਰਸਟਾਕਿੰਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਰ ਅਗਿਆਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਰ ਅਗਿਆਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰਸਟਾਕਿੰਗ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ
 • ਪੀੜਤ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
 • ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ
 • ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਨਲਾਈਨ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ

ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸਾਈਬਰਸਟਾਕਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਸਟਾਕਰ ਬੇਨਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
 • ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ
 • ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
 • ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

1. ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।

2. ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।

3. ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

4. ਸਾਈਬਰਸਟਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰਸਟਾਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਸਾਈਬਰਸਟਾਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

6. ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਫਾਇਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1. ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ

ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

2. ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋ

ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

3. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਰ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5. ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਾਈਬਰਸਟਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਨੂੰਨ (18 ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੋਡ § 2261A)
 • ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (18 ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੋਡ § 2261A)
 • The Violence Against Women Act (VAWA)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

6. ਸਲਾਹ ਲਓ

ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਾਈਬਰਸਟਾਕਿੰਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ