Table of Contents

ਇੱਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੋਮੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰੀ NTP ਪੂਲ ਜਾਂ GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ।


ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਮਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਡੋਮੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਲੌਗਿੰਗ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੋਮੇਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤ ਵਿਕਲਪ

ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BIOS ਘੜੀ, VMware ਟੂਲਸ (ਵਰਚੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ), ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਂ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ BIOS ਘੜੀ ਜਾਂ VMware ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ NTP ਪੂਲ ਜਾਂ GPS-ਆਧਾਰਿਤ ਟਾਈਮ ਸਰਵਰ ਵਰਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟਮ 0 ਜਾਂ 1 ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ NTP ਪੂਲ

ਬਾਹਰੀ NTP ਪੂਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ NTP ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ NTP ਪੂਲ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਰੱਖਿਅਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਹਰੀ NTP ਪੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

  1. ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ‘ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਓ:
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"pool.ntp.org" /reliable:yes /update

ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ pool.ntp.org NTP ਪੂਲ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ NTP ਪੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਡਜੱਸਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਰੋਤ।

  1. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ:
net stop w32time && net start w32time

GPS-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸਰਵਰ

ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੀਪੀਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਟਾਈਮ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਰਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ GPS ਸਿਗਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡੋਮੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨਾ

ਡੋਮੇਨ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰ, ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਡੋਮੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡੋਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ

ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ time.windows.com ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਾਈਮ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੌਲਟ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1. ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. NTP ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਓ:
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"time.windows.com" /update

ਇਹ ਕਮਾਂਡ time.windows.com ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।

  1. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ:
net stop w32time && net start w32time

ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਸਿੱਟਾ

ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡੋਮੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ NTP ਪੂਲ ਜਾਂ GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਟਾਈਮ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ, ਡਿਫੌਲਟ ਸਮਾਂ ਸਰੋਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ time.windows.com ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ-ਸਬੰਧੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੌਗਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।


ਹਵਾਲੇ